ראש עריית י-ם ניר ברקת, ויו"ר הסוכנות נתן שרנסקי : 29 שנים...מספיק!  
י כסלו התשע"ד | 13/11/2013