פעילות חינוכית  
   

את אחי אנכי מבקש - 25 שנה

תמצית העובדות לפרשת פולארד - 25 שנה

מקורות ללימוד בנושא פדיון שבויים וערבות הדדית לחץ כאן

עיונים בפדיון שבויים להצלת אחינו יהונתן בסיום שנתו ה25 חשוון תשעא

פעולות בתנועת נוער למען פולארד

 

מאמרים תורניים קצרים:

הרב מרדכי אליהו -החובה לפעול לשחרור פולארד

הרב יעקב אריאל- לשחרר את פולארד

הרב שלמה אבינר- יהונתן איתנו כי עם אחד אנחנו

הרב שלמה אבינר-העם עם יהונתן

הרב שלמה אבינר-החברים קודם

מאמרים תורניים חדשים:

הרב שמואל אליהו-תסמונת פולארד

הרב אבינר- פולארד!!

הרב גבי קדוש-את אחי אנוכי מבקש

הרב שמעון כהן-מכירת יוסף של דורנו

ח"כ אורי אריאל-"את אחי אנוכי מבקש"

מאמרים תורניים מורחבים :

הרב מרדכי אלון- לתקן את מכירת יוסף

הרב שלמה אבינר-יהונתן פולארד, האיש שאין לו עצמו

 

תפילה לשלום השבויים והנעדרים

תפילה לשחרור יהונתן פולארד בכלל השבויים

מבצע חירום למען יהונתן פולארד