תמונות מהכנסת ספר תורה לשיחרור של פולארד  
ו תשרי התשס"ט | 05/10/2008